یهویی نوشت

حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد :)


:: قدر همو بدونیم دنیا دو روزه ؛)

دیوونه بارون ۹ ۴

آب

خیلی گران تمام شد این آب خواستن

یک مشک از قبیله‌ی ما یک عمو گرفت

دیوونه بارون ۸ ۷

سکوت چشم تو

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیب هوس

امید صباغ نو

دیوونه بارون ۶ ۵

حجم دلتنگی

دنیای من

حجم بزرگی از دلتنگی هاست؛

که حول محور نبودنت می‌چرخد.

و این را جمعه ها

با تمـام وجود حس می‌کنم.

دیوونه بارون ۷ ۷

ترکیب دستانم

اگر باران ببارد باز می ایم درو کوچه ی امّید و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم

مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را


دیوونه بارون ۴ ۴

بگذار ببارد

دیوونه بارون ۷ ۹
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان