سکوت چشم تو

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیب هوس

امید صباغ نو

دیوونه ی بارون ۵ ۴

حجم دلتنگی

دنیای من

حجم بزرگی از دلتنگی هاست؛

که حول محور نبودنت می‌چرخد.

و این را جمعه ها

با تمـام وجود حس می‌کنم.

دیوونه ی بارون ۷ ۵

ترکیب دستانم

اگر باران ببارد باز می ایم درو کوچه ی امّید و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم

مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را


دیوونه ی بارون ۴ ۳

بگذار ببارد

دیوونه ی بارون ۶ ۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان