الغوث

من معصیت‌کارم تو ستّار      الغوث خلّصنا من النّار


التماس دعا مخصوصا واسه کنکوریا 😊

دیوونه بارون ۳ ۵

تلخ نوشت

هرگز از رودی که خشک شده بخاطر گذشته اش سپاس گزاری نمی کنند!

دیوونه بارون ۲ ۸

روزنوشت

شیمی هم گذشت با سلام و صلوات 🤐

۱۷ رو باید بگیرم اگه خدا بخواد 😅

فردا هم که ما رمضونه 😍

خدا خودش کمک کنه تا آخرش روزه بگیرم 😊

دیوونه بارون ۲ ۵

زمین گرده 🤐

امروز امتحان زمین داشتیم 😥 خیلی سخت داده بود خیلیییی 😣 باشه خانوم معلم باشه زمین گرده 😅 نوبت ما هم میرسه 😁

دیوونه بارون ۴ ۶

روزنوشت کوتاه کوتاه

اولین امتحان شیمی بود و سخت 😑

خدا بقیه رو بخیر بگذرونه. هوا ابریه دعا کنید بارون بباره 😍

دیوونه بارون ۶ ۷
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان