ماه من

چو شب 

به راه تو ماندم 

که ماه من باشی...

دیوونه بارون ۶ ۱۰

:(

واسه من هیچی بدتر از این همه بی بارونی نیست :(


بارالها برایم نم باران بنویس

دیوونه بارون ۱۶ ۱۷

یهویی نوشت

حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد :)


:: قدر همو بدونیم دنیا دو روزه ؛)

دیوونه بارون ۱۰ ۷

آب

خیلی گران تمام شد این آب خواستن

یک مشک از قبیله‌ی ما یک عمو گرفت

دیوونه بارون ۱۱ ۱۰

سکوت چشم تو

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیب هوس

امید صباغ نو

دیوونه بارون ۷ ۸

حجم دلتنگی

دنیای من

حجم بزرگی از دلتنگی هاست؛

که حول محور نبودنت می‌چرخد.

و این را جمعه ها

با تمـام وجود حس می‌کنم.

دیوونه بارون ۷ ۱۰

ترکیب دستانم

اگر باران ببارد باز می ایم درو کوچه ی امّید و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم

مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را


دیوونه بارون ۴ ۶

بگذار ببارد

دیوونه بارون ۸ ۱۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان