یهویی نوشت

حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد :)


:: قدر همو بدونیم دنیا دو روزه ؛)

دیوونه بارون ۱۰ ۷
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان