ترکیب دستانم

اگر باران ببارد باز می ایم درو کوچه ی امّید و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم

مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را


دیوونه بارون ۴ ۶
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان