حجم دلتنگی

دنیای من

حجم بزرگی از دلتنگی هاست؛

که حول محور نبودنت می‌چرخد.

و این را جمعه ها

با تمـام وجود حس می‌کنم.

دیوونه بارون ۷ ۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان