سکوت چشم تو

سکوت وحشی چشمان بی مروت تو

کشانده پای جهان را به سمت سیب هوس

امید صباغ نو

دیوونه بارون ۷ ۸
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان