آب

خیلی گران تمام شد این آب خواستن

یک مشک از قبیله‌ی ما یک عمو گرفت

دیوونه بارون ۱۱ ۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان